• Slider 2123 - image 3
  Защитa от пожар и наводнение

Защита от наводнение

Всеки е преживял поне веднъж наводнения предизвикани от спукана тръба, дефектни перални/миялни машини или др.

Чрез сензорите за наводнение на Zip the Fish™ Вие сте навреме информирани и по-добре защитени!

Как се монтира датчик за наводнение Zip The Fish™ ?

 • Включете в контакт базовата станция Zip The Fish™, свързвайки я с LAN кабел за свободен порт на WiFi рутера
 • Развийте винтчетата от задната страна и поставяте батериите в датчик за наводнение Zip The Fish™ 
 • Поставете свободно стоящият датчик на застрашеното място/повърхност (зад пералня, под мивка, ...)

Защита от пожар

Медиите рядко информират за жертвите от пожар и нанесените щети - но ги има.

В случай на пожар Zip the Fish™ ще алармира незабавно!

Как се монтира Zip The Fish™ датчик за пожажр ?

 • Включете в контакт базовата станция Zip The Fish™, свързвайки я с LAN кабел за свободен порт на WiFi рутера
 • Закрепете капачето на устройството с приложените винтчета към тавана
 • Закрепете устройството с датчика към капачето (чрез завъртане до щракване)
 • Натиснете бутона за тестване на датчика, който ще задейства звуков сигнал

Едно обаждане на +359 (0)88-512 144 е достатъчно, за да получите всичко което Ви е необходимо!  

Научи повече

Пожар - напуснете по най-бързия начин!

Сензорите са свързани както с базовата станция така и помежду си в защитена безжична мрежа. В случай на пожар датчикът за дим предава сигнал до всички датчици за дим едновременно и задейства звуков сигнал. Сензорите излъчват ярка светлина, така че придвижването на хората към изхода да бъде улеснено дори и в помещения, изпълнени с тъмен дим. Ще бъде изпратено и известие до Вас и/или отговарящи за имота хора, както и до охранителната фирма или до екип на служба по пожарна безопасност.

Помощ… помощ! Наводнение!

В случай на наводнение - Вие ще бъдете известени, допълнително може да бъде известен и Вашият водопроводчик, а захранващата тръба на водата ще бъде спряна. Вече няма нужда да се тревожите за оставена вана без надзор, за спукана или замръзнала тръба, или за каквато и да била подобна повреда, която може да възникне по време на Вашето отсъствие от дома Ви.

 

Функции на системата за защита от пожар и наводнение

 • В случай на наводнение (при ниво на водата над 1 мм) моторизираният сферичен вентил ще затвори захранването с вода, за по-малко от 30 секунди. Системата ще изпрати есемес и/или имейл до собственика на имота или до центъра за обслужване на клиенти на Zip The Fish.
 • Водозахранването ще остане изключено дори ако електрозахранването бъде прекъснато за кратко или по-дълго време.
 • Системата може да разпознава повишаването на влажността и да алармира собственика за потенциално наводняване чрез есемес и/или имейл.
 • В случай на пожар всички сензори алармират с аудио сигнал и осветяват пътя за по-безопасно напускане на имота. Системата отваря водните клапани, отключва аварийните изходи, изпраща есемес и/или имейл до собственика на имота или до центъра за обслужване на клиенти на Zip The Fish. 
 • Системата постоянно следи нивото на всяка една батерия и Ви алармира за необходимостта от смяна чрез есемес и/или имейл. 
 • Системата също така Ви показва и точното местоположение в случай на аларма.