Контакт

България

Zip The Fish

Интерпред - Световен търговски център София, сграда Б, Офис 325

бул. Драган Цанков 36, 1040 София

България

Тел. +359-(0)88-512 1444

Тел. +359-(0)2-969 3157

Факс +359-(0)2-969 3330

Австрия

Zip The Fish GmbH

Gumpendorferstraße 83-85, House 1, 1st Floor, Office No.1

1060 Vienna

Austria

Tel.: +43-(0)1-3071027

Fax.: +43-(0)1-30710279

Our eMail: info@zipthefish.com