Демонстрация в реално време

Демонстрация на Zip The Fish™

User name: guest  |  Password: guest

Внимание!

Това е реален обект, малка къща в покрайнините на София, България.

Можете да разгледате менютата, състоянието, отчитането на консумираната електроенергия и др. Можете да тествате функцията включване и изключване на градинското осветление в меню Градина.

Свържи се с нас за персонализирана оферта Zip The Fish

Contact

Едно обаждане на +359-(0)88-512 1444 също е достатъчно. Вие получавате всичко което Ви е необходимо!