За нас

Адрес на управление:

Цип дъ Фиш ЕООД

Интерпред - СТЦ София, сграда Б, Офис 325

бул. Драган Цанков 36, 1040 София

България

Тел. +359-(0)88-512 1444

Тел. +359-(0)2-969 3157

Факс +359-(0)2-969 3330

E-mail: info@zipthefish.bg

Допълнително:

Фирмен профил: Услуги за автоматизация

ЕИК: 202279180

Иден. № по ДДС: BG202279180